Garantiebepaling SaveSolutions

De garantie wordt verleend na technische inspectie van het product door SaveSolutions.
De klant zorgt voor de verzending van het product naar SaveSolutions,
SaveSolutions zorgt voor het verzenden van het beoordeelde/gerepareerde product naar de klant.

Defect beoordeelde producten worden binnen de garantieperiode gratis vervangen voor nieuwe producten.
Kosten die gemaakt worden bij vervangen van (defecte) producten kunnen niet worden doorbelast aan SaveSolutions.
Wanneer door externe factoren het te vervangen product niet of tijdelijk niet leverbaar is,
zal SaveSolutions zorg dragen voor een kwalitatief gelijkwaardig product met dezelfde specificaties.

RMA-FORMULIER
Om een product ter beoordeling in behandeling te laten nemen door SaveSolutions dient u vooraf een RMA-formulier in te vullen.
Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen wij in behandeling nemen.
Het volledig ingevulde formulier kunt u per mail versturen naar: info@savesolutions.nl

Neem voor de geldende garantietermijnen en/of een RMA-Formulier hier contact met ons op.